Taking too long? Close loading screen.
Select Page

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ξεκίνησε από το 2001 το πρώτο πρόγραμμα Τηλεψυχιατρικής στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας έναν εναλλακτικό και σύγχρονο τρόπο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η Τηλεψυχιατρική είναι κλάδος της τηλεϊατρικής και επιστημονικός κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Παγκοσμίως, η πρώτη τεκμηριωμένη χρήση της τηλεψυχιατρικής εμφανίζεται το 1950, αλλά η ευρεία εξάπλωση της δεν θα γίνει πριν το 1990 όταν θα έχουν ήδη δημιουργηθεί τα πρώτα δίκτυα ψηφιακής τηλεφωνίας. Έκτοτε χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία πλαισίων, σε περιπτώσεις όπου η φυσική παρουσία δεν είναι εφικτή και όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες και περιορισμένοι πόροι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεσματικής εφαρμογής της Τηλεψυχιατρικής ως μέσου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αποτελούν οι περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών, οι φυλακές, τα τμήματα επειγόντων σε γενικά νοσοκομεία κ.α.

Ουσιαστικά, η Τηλεψυχιατρική λειτουργεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε άτομα που βρίσκονται σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Λειτουργεί με την τεχνολογία της τηλεδιάσκεψης, μιας υπηρεσίας που παρέχει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα, ήχο και δεδομένα ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους απομακρυσμένους χρήστες.

Μέσω της Τηλεψυχιατρικής, εκπαιδευμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας δίνουν λύση σε προβλήματα ψυχικής υγείας, παρέχοντας τις ιατρικές του γνώσεις με τη μορφή διάγνωσης, θεραπείας, συμβουλευτικής οδηγίας και αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών (παρέμβαση στην κρίση) κάνοντας χρήση του συστήματος της τηλεδιάσκεψης. Επιπλέον, η χρήση του προγράμματος της Τηλεψυχιατρικής έχει αξιοποιηθεί από το φορέα στην επιμόρφωση (Τηλεκπαίδευση) σε θέματα ψυχικής υγείας επαγγελματιών της υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εφαρμογή του συστήματος της Τηλεψυχιατρικής είναι εμπλουτισμένη με τη δημιουργία εκτενούς ηλεκτρονικού φακέλου, ο οποίος χρησιμοποιείται τόσο στο σύστημα της Τηλεψυχιατρικής όσο και στο γενικότερο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρονται από το φορέα. Πρόκειται για μία βάση δεδομένων, η οποία λειτουργεί μέσω ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου και περιλαμβάνει στοιχεία των ασθενών, όπως για παράδειγμα το ιστορικό του ασθενούς, η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει και γενικότερα η πορεία του ασθενούς μέσω συγκεκριμένης κωδικοποίησης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δυναμικό φάκελο, ο οποίος αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την αποτελεσματική ιατρική προσέγγιση και αντιμετώπιση του ασθενούς.

Το 2002 η ΚΛΙΜΑΚΑ εγκαινίασε ένα δίκτυο Τηλεψυχιατρικής μεταξύ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης και της Κεντρικής Ψυχιατρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα για την αξιολόγηση ασθενών στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης. Τον επόμενο χρόνο στο δίκτυο εντάσσονται και 2 ψυχιατρικά νοσοκομεία στο Ιράκ και το Αφγανιστάν για τη δημιουργία Διαδικτυακού Κέντρου επιμόρφωσης ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Παράλληλα, η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων της ΚΛΙΜΑΚΑ χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο και την Τηλεψυχιατρική ως μέσο παροχής υπηρεσιών από το 2002, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους στόχους που θέτει η Κοινοτική Ψυχική Υγεία, ενώ σταδιακά, από το 2003 και μετά η Τηλεψυχιατρική εντάχθηκε και στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του φορέα. Αξίζει να αναφερθεί εδώ πως το 2010 δημιουργήθηκε το πρότυπο Ιατρείο Τηλεψυχιατρικής εντός του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω τηλεδιάσκεψης αφορούν ενδεικτικά:

 • Εκτίμηση και διάγνωση ασθενών
 • Τακτική παρακολούθηση ασθενών
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων
 • Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις
 • Αγωγή υγείας στην κοινότητα
 • Επιστημονικές συσκέψεις και εποπτεία
 • Κατάρτιση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού και άλλων επαγγελματιών υγείας
 • Εκδόσεις πιστοποιητικών
 • Διοικητικές δραστηριότητες

Ενδεικτικά στοιχεία 2003-2015

 • 898 Συνεδρίες μέσω Τηλεψυχιατρικής για εκτίμηση, διάγνωση, τακτική παρακολούθηση, follow up, συνταγογράφηση φαρμάκων
 • 669 Τηλε-εκπαιδεύσεις επαγγελματιών υγείας και αγωγής υγείας της κοινότητας
 • 819 Συνεδρίες μέσω Τηλεψυχιατρικής για συμβουλευτική και ψυχοεκπαίδευση
 • 012 Τηλεδιασκέψεις για διεπιστημονικές συσκέψεις και εποπτεία
 • 852 Συνεδρίες μέσω Τηλεψυχιατρικής για την έκδοση πιστοποιητικών και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης

Εφαρμογές της τηλεψυχιατρικής κατά τη λειτουργία των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

 • Ψυχιατρική παρακολούθηση των ενοίκων
 • Ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής
 • Διεπιστημονική προσέγγιση χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη φυσική παρουσία όλων των μελών της ομάδας στον ίδιο τόπο (π.χ. ο απασχολούμενος κλινικός διαιτολόγος του οικοτροφείου Νεφέλη στην Κέρκυρα παρέχει τις υπηρεσίες του και στα υπόλοιπα οικοτροφεία του φορέα μέσω τηλεψυχιατρικής)
 • Εποπτεία και ομάδες προσωπικού
 • Συμμετοχή του προσωπικού των αποκεντρωμένων δομών στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που υλοποιούνται σε άλλους τόπους
 • Διεκπεραίωση κοινωνικών υπηρεσιών
 • Λοιπές διοικητικές εργασίες

Χρήση της τηλεψυχιατρικής για την αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού

Σε περιπτώσεις όπου ένα επείγον περιστατικό παραπέμπεται στην Κινητή Μονάδα από τα Κέντρα Υγείας, το Αστυνομικό Τμήμα, ή τα κατά τόπους Λιμεναρχεία ο ασθενής προσέρχεται προς εξέταση συνοδεία Ασθενοφόρου ή περιπολικού.

Όταν η παραπομπή έχει γίνει από Κέντρο Υγείας, ο ασθενής εξετάζεται από τον ψυχίατρο, παρουσία ψυχολόγου αν εδρεύει στο νησί (στην περίπτωση Κινητής Μονάδας Ν.Α Κυκλάδων)  ή και παρουσία του εφημερεύοντα γιατρού του κέντρου Υγείας με βάση της διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω. Ευνόητο είναι ότι όταν η μονάδα ψυχικής υγείας και το σύστημα της τηλεψυχιατρικής βρίσκονται μέσα στο Κέντρο Υγείας η διαδικασία παραπομπής και αντιμετώπισης του επείγοντος είναι πιο άμεση (πχ. Στην  Ίο το  γραφείο της μονάδας ψυχικής υγείας βρίσκεται μέσα στο κέντρο Υγείας κι έτσι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έχει 24ωρη άμεση πρόσβαση στο σύστημα της τηλεψυχιατρικής).

Όταν ο ασθενής προσέρχεται συνοδεία αστυνομικών συνιστάται η τελευταίοι να αποχωρούν από την αίθουσα εξέτασης –εκτός και αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι-  και να εισέρχονται προκειμένου να λάβουν ενημέρωση και κατευθύνσεις από τον εξετάσαντα ψυχίατρο .

Ανάλογα με την περίπτωση, ο ψυχίατρος μπορεί να συστήσει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, την βραχεία νοσηλεία του ασθενούς στο γενικό Νοσοκομείο (όταν πρόκειται για την Νάξο), την κατ΄ οίκον νοσηλεία, την ακούσια νοσηλεία του σε ψυχιατρικό κατάστημα της Αθήνας κ. ο. κ.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!