Taking too long? Close loading screen.
Select Page

Η ανασφάλεια που υπάρχει σε ότι αφορά το κομμάτι της διατροφής,  (Food Insecurity – FI) πλήττει σχεδόν 795 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Αν και ένα πολύπλοκο φαινόμενο που περιλαμβάνει παράγοντες όπως τη διαθεσιμότητα τροφίμων, την οικονομική προσιτότητα, την αξιοποίηση, ακόμα και τα κοινωνικά πρότυπα που καθορίζουν τους αποδεκτούς τρόπους απόκτησης της τροφής, η FI μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ανθρώπων και πέρα από τις επιπτώσεις της στη διατροφή. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Preventive Medicine, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η FI συνδέθηκε με φτωχότερη ψυχική υγεία και συγκεκριμένους ψυχοκοινωνικούς στρεσογόνους παράγοντες σε περιοχές του παγκόσμιου ιστού (149 χώρες), ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ατόμων.

Σχεδόν ένα στα τρία άτομα (29,2%) αντιμετωπίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο σίγουρα μια κοινή ψυχική διαταραχή κατά τη διάρκεια της ζωής τους, όπως κατάθλιψη, άγχος και διαταραχές σωματικών συμπτωμάτων.

Η FI μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στις κοινές ψυχικές διαταραχές, μέσω πολλών διαφορετικών μηχανισμών πρώτον δημιουργώντας αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητα διατήρησης της υγιεινής διατροφής, ή την απόκτηση επαρκούς τροφής στο μέλλον. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει αντίδραση στρες που μπορεί να συνεισφέρει στο άγχος, αλλά και την κατάθλιψη, ενώ τέλος η απόκτηση υγιεινών τροφών με κοινωνικά απαράδεκτους τρόπους (φαγητό από τα σκουπίδια) μπορεί να προκαλέσει αισθήματα αλλοτρίωσης, αδυναμίας, ντροπής και ενοχής που σχετίζονται με την κατάθλιψη. Η FI μπορεί επίσης να μεγεθύνει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των νοικοκυριών και των κοινοτήτων που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις πολιτισμικές ευαισθησίες και να επηρεάσουν τη συνολική ψυχική ευεξία.

Ο καθηγητής Andrew D. Jones, από το Τμήμα Επιστημών Θρεπτικής Διατροφής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Michigan, Ann Arbor, MI, ΗΠΑ, διεξήγαγε αυτή την έρευνα χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Gallup World Poll 2014 (GWP). Το GWP είναι μια σειρά εθνικών αντιπροσωπευτικών ερευνών για άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που χρησιμοποιεί δειγματοληψία πιθανότητας που καλύπτει τόσο αστικές όσο και αγροτικές περιοχές. Τα στοιχεία της FI ήταν διαθέσιμα για 147.826 άτομα σε 11 περιοχές του κόσμου που περιλάμβαναν 149 χώρες. Η έκταση της FI κυμαινόταν από 18,3% στην Ανατολική Ασία έως 76,1% στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας.

Έπειτα, η κατάσταση ψυχικής υγείας καθορίστηκε με βάση το δείκτη αρνητικής εμπειρίας (NEI) και το δείκτη θετικής εμπειρίας (PEI) με δύο έρευνες των πέντε ερωτήσεων που εξετάζουν θέματα όπως ο πόνος, η θλίψη, η απόλαυση, τα αισθήματα σεβασμού και άλλοι παράγοντες. Τα στοιχεία για τους δείκτες ψυχικής υγείας ήταν διαθέσιμα για 152.696 άτομα. Ο δείκτης PEI ήταν υψηλότερος στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (79,4) και χαμηλότερος στη Ρωσία και στον Καύκασο (59,2), ενώ ο NEI ήταν χαμηλότερος στην Κεντρική Ασία (17,4) και υψηλότερος στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (34,9).

Ο Δρ Τζόουνς διαπίστωσε ότι η FI συνδέεται με φτωχότερη κατάσταση ψυχικής υγείας συγκρίνοντας το NEI με τη FI για πολλαπλές ηλικιακές σειρές. Ένα αντίστροφο αποτέλεσμα βρέθηκε για τα δεδομένα PEI έναντι FI. Επίσης, αναγνωρίζει το ενδεχόμενο η κατεύθυνση της συσχέτισης μεταξύ FI και ψυχικής υγείας να είναι το αντίστροφο, ότι η κακή ψυχική υγεία δηλαδή θα μπορούσε να οδηγήσει στην  FI. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη μελέτη για τη διεξαγωγή μιας παγκόσμιας ανάλυσης αυτής της σύνδεσης και ήρθε να αφυπνίσει και να προβληματίσει. Ο κ. Jones εξήγησε ότι η ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων παρακολούθησης και η ενίσχυση της μέτρησης τόσο της FI όσο και της ψυχικής υγείας είναι σημαντικά, προκειμένου να κατανοηθεί πιο ολοκληρωμένα η σχέση τους σε διάφορα περιβάλλοντα που μπορούν να βοηθήσουν στην ενημέρωση των παρεμβάσεων και φυσικά έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις συνέπειες της FI στην ψυχική υγεία.

Πηγή: American Journal of Preventive Medicine

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!