Taking too long? Close loading screen.
Select Page

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΛΙΜΑΚΑ, στο πλαίσιο ενίσχυσης του νοσηλευτικού δυναμικού των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που λειτουργεί, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, προτίθεται να προβεί στη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων για τη στελέχωση μονάδων στην Αθήνα.

Απαραίτητα προσόντα ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: Πτυχίο Πανεπιστημιακής/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τμήματος Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Νοσηλευτικής, γνώση χειρισμού Η/Υ.

Απαραίτητα προσόντα ΔΕ Νοσηλευτικής: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή.

Επιπρόσθετα κριτήρια: Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, κάρτα ανεργίας, εργασιακή εμπειρία σχετική με την θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να καταθέσουν:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και χειρισμού Η/Υ
  5. Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
  6. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα μητρώα των ανέργων (εφόσον υπάρχει)
  7. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει)

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων, με βάση τα κριτήρια της προϋπηρεσίας και της συνάφειας των πρότερων αντικειμένων εργασίας καθώς και της εξειδίκευσης του/της επαγγελματία, β. των συνεντεύξεων

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να καταθέτουν (ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά) το φάκελο με τα ανωτέρω δικαιολογητικά με την ένδειξη ««Για τη Θέση ΤΕ/ΠΕ Νοσηλευτικής», το αργότερο έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2020  στο e-mail: central@klimaka.org.gr, στο fax: 210 34 17 164 ή στη διεύθυνση: Δεκελέων 50, 118 54, Κεραμεικός.

Πληροφορίες: τηλ. 210 34 17 162-3.

 

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!