Taking too long? Close loading screen.
Select Page

Η «ΚΛΙΜΑΚΑ» αποτελεί τον πρώτο κοινωνικό, μη κερδοσκοπικό φορέα στην Ελλάδα που από το 2001 παρέχει υπηρεσίες στήριξης στην ευπαθή κοινωνικά ομάδα των αστέγων. Το διάστημα αυτό προσέφερε στην οργάνωση μια πολύτιμη παρακαταθήκη εμπειριών, αλλά και τεχνογνωσίας, για την αντιμετώπιση προβλημάτων έλλειψης στέγης. Η παρέμβαση της «ΚΛΙΜΑΚΑ» όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε συνολική και ολοκληρωμένη, αναπτύσσοντας:

 • Πολιτικές πρόληψης της απώλειας στέγης (Συμβουλευτική / Διαμεσολάβηση)
 • Πολιτικές επείγουσας παρέμβασης (Street work, Προσωρινή Στέγαση / Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη)
 •  Πολιτικές μεταβατικής φιλοξενίας (Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων)
 •  Πολιτικές επανένταξης (π.χ. εργασιακή ένταξη μέσω του Κοι.Σ.Π.Ε «Κλίμαξ Plus» κ.ά
 • Επιστημονική Έρευνα (πρωτοποριακές εμπειρικές έρευνες για το προφίλ των αστέγων  των  παραγόντων απώλειας στέγης στην Ελλάδα, τη διαμόρφωση του φαινομένου κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης κ.ά)

Για όλες τις παραπάνω πολύπλευρες δράσεις αξιοποιήθηκαν, εξαρχής, οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που βασίστηκαν στην κοινωνική συνεισφορά και τον εθελοντισμό.

Το νέο Δίπολο Παρεμβάσεων : Πρόληψη – Επανένταξη

Σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών και προκλήσεων, η ΚΛΙΜΑΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία της στο πεδίο της έλλειψης στέγης, καθώς επίσης τις σύγχρονες διεθνείς καλές πρακτικές  στο εν λόγω πεδίο, την ποιότητα και τις κατευθύνσεις των τρεχουσών υπηρεσιών προς τους αστέγους σε εθνικό επίπεδο καθώς επίσης και την ελλειμματική, μέχρι στιγμής, στρατηγική στην αντιμετώπιση του φαινομένου της έλλειψης στέγης σε επίπεδο πρόληψης αλλά και αποκατάστασης,   προχώρησε σε στρατηγικό αναπροσδιορισμό των παρεμβάσεων της και αναδιαμόρφωση των τρόπων παροχής  υπηρεσιών του Προγράμματος Στήριξης Αστέγων σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας ένα νέο  μοντέλο δράσης.

Το νέο μοντέλο δράσης αποτελεί συνέχεια και αναμόρφωση (από το 2000 – 2014) του Κέντρου Στήριξης Αστέγων καθώς και του Ξενώνα Αστέγων σε ένα συνολικότερο πλέγμα δράσεων στεγαστικής πολιτικής που συνδυάζουν την εφαρμογή  του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας με την παράλληλη ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας  για την πλήρη κοινωνική και εργασιακή αποκατάσταση των αστέγων.

Κατευθυντήριος στόχος του νέου μοντέλου δράσης, αποτελεί η προσπάθεια για  διαφοροποίηση των αστέγων από παθητικούς αποδέκτες κοινωνικών υπηρεσιών και επιδομάτων σε ενεργούς πολίτες, στον άξονα μιας συντονισμένης προσπάθειας και  ολιστικής παρέμβασης  για την επιστροφή και  επανένταξη τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η «ΚΛΙΜΑΚΑ», στο πλαίσιο των δράσεων της κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, ασχολείται από το 2000 ενεργά με το πρόβλημα της έκτος στέγης διαβίωσης, υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στο οποίο επαγγελματίες της υγείας και των κοινωνικών επιστημών παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους άστεγους συμπολίτες μας.

Το Πρόγραμμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει το σύνολο των αναγκών των αστέγων μέσα από μια ολοκληρωμένη επιστημονική προσέγγιση που ενισχύει την ατομική τους προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους με στόχο τη σταδιακή τους επανένταξη.

Κοινωνική προσφορά σε όλες τις βαθμίδες φροντίδας

Το Πρόγραμμα  παρέχει υπηρεσίες σε όλες τις βαθμίδες φροντίδας περιλαμβάνοντας δράσεις όπως  έρευνα, πρόληψη, ευαισθητοποίηση, street work, κάλυψη των βασικών αναγκών επιβίωσης, ψυχολογική – ψυχιατρική στήριξη και φροντίδα,  υπηρεσίες για την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση, εργασιακή αποκατάσταση και επανένταξη των αστέγων στον κοινωνικό ιστό. Παράλληλα ο φορέας παρεμβαίνει με προτάσεις του προς αρμόδιους φορείς της πολιτείας στο πλαίσιο σχεδιασμού πολιτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της έλλειψης στέγης.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι μέλος της FEANTSA (European Federation of National Organizations Working with the Homeless) και συμμετέχει με ερευνητικές εργασίες σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή Ευρωπαϊκά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά για την έλλειψη στέγης.

 ΠΡΟΛΗΨΗ

Το πρόγραμμα εφαρμόζει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών, εξατομικευμένης προσέγγισης και αξιολόγησης κινδύνου, σε άτομα ή/και οικογένειες  που στεγάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες κατοικίας (άτομα υπό την απειλή έξωσης, άτομα σε αδυναμία να ανταποκριθούν πλέον σε μισθωμένη κατοικία, άτομα σε κίνδυνο κατάσχεσης ιδιόκτητης κατοικίας κ.λπ.), με στόχο την υποστήριξη των ατόμων προκειμένου είτε να διατηρήσουν την κατοικία τους είτε  να στεγαστούν εναλλακτικά σε άλλο πλαίσιο,  χωρίς να βιώσουν τη διαβίωση στο δρόμο

Υπηρεσίες:

 • Ψυχολογική Στήριξη (ατομική & οικογενειακή συμβουλευτική)
 • Ενημέρωση και συμβουλευτική για στεγαστικά δικαιώματα, δάνεια, επιδόματα και άλλα μέσα που συντελούν στη διατήρηση της κατοικίας.
 • Μεσολάβηση με στόχο το διακανονισμό για τη ρύθμιση χρεών, καθοδήγηση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης κ.α.
 • Στήριξη στην επιλογή στέγασης
 • Οικογενειακή & Κοινωνική Διαμεσολάβηση
 • Συμβουλευτικές συνεδρίες σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τους τρόπους αναζήτησης εργασίας, την προετοιμασία για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης κ.α.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα εφαρμόζει μοντέλο στέγασης  που αφορά  τη λειτουργία κοινωνικών διαμερισμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων ή/και οικογενειών  που βιώνουν την απώλεια στέγης ή βρίσκονται σε επισφαλή θέση απώλειας στέγης.

Στόχος είναι η παροχή φροντίδας και στήριξης για την επίτευξη ενός ικανού βαθμού λειτουργικότητας των επωφελούμενων προκειμένου για τη μετάβασή τους σε ημιαυτόνομες  και ιδανικά σε αυτοσυντηρούμενες στεγαστικές λύσεις .

Υπηρεσίες:

 • Οικονομική ενίσχυση που αφορά α) την επιδότηση ή συνδρομή στην αποπληρωμή ενοικίου, β) την πληρωμή ή συνδρομή στην αποπληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ κλπ
 • Κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης: διατροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είδη ρουχισμού, είδη εξοπλισμού κατοικίας κ.λ.π
 • Συμβουλευτική και στήριξη σε θέματα:
  Υγείας – ψυχικής υγείας
  Επίλυσης κοινωνικοπρονοιακών θεμάτων (έκδοση επιδομάτων, συντάξεων κ.λ.π)
  Επαγγελματικού (επαν) προσανατολισμού, ανάπτυξης εργασιακών  δεξιοτήτων στοχευόμενων στη βιώσιμη  εργασιακή αποκατάσταση

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Από τους βασικούς  στόχους του Προγράμματος Στήριξης Αστέγων αποτελεί η καλλιέργεια προοπτικών, μέσω της ψυχοκοινωνικής στήριξης και της εργασιακής κινητοποίησης, για την ένταξη των αστέγων  στην αγορά εργασίας.
Παράλληλη και συμπληρωματική δράση του προγράμματος  αποτελεί η εργασιακή προετοιμασία καθώς και η εργασιακή ένταξη των επωφελουμένων σε δραστηριότητες κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας του Κοινωνικού Συνεταιρισμού 3ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής (Κοι.Σ.Π.Ε) «Κλίμαξ plus» , δίνοντάς τους τη δυνατότητα για  εργασιακή και κοινωνική ένταξη.

Η Μονάδα Ανακύκλωσης Χαρτιού του “Κλίμαξ plus”, αποτελεί τη μοναδική – σε εθνικό επίπεδο-  βιώσιμη μέχρι και σήμερα κοινωνική επιχείρηση που για περισσότερο από μία δεκαετία (και χωρίς κρατική επιχορήγηση),  απασχολεί σε καθεστώς έμμισθης εργασίας άτομα  σε κατάσταση έλλειψης στέγης ή/ και επισφαλούς στέγασης.

Επιπλέον η ΚΛΙΜΑΚΑ από ετών έχει συμπεριλάβει στο έμμισθο  προσωπικό της πρώην άστεγα άτομα τα οποία, κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης,  (η οποία έτυχε επίσημης αναγνώρισης ως μία από τις καλές πρακτικές του Γ΄ΚΠΣ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) απασχολούνται  σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  του φορέα ως μέλη της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας την δομών.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Μία από τις σημαντικότερες δράσεις του Προγράμματος  Στήριξης Αστέγων αποτελεί η «Κινητή Μονάδα Παρέμβασης στο Δρόμο» (streetwork) , λειτουργώντας ως  υπηρεσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στήριξης σε πληθυσμούς  που διαβιούν σε συνθήκες δρόμου. Διαθέτει ειδικό εξοπλισμένο όχημα και δραστηριοποιείται  σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά στελεχωμένη από επαγγελματίες της υγείας και εθελοντές.

Παρέχει υπηρεσίες άμεσης ανακούφισης των αστέγων όπως  πρώτες βοήθειες , νοσηλευτικές και ιατρικές συμβουλές, είδη ά ανάγκης (τρόφιμα, νερό, ρούχα, υπνόσακους, κουβέρτες κ.λ.π), καθώς και ενημέρωση – δικτύωση των αστέγων με υπηρεσίες υγείας κ.α για την κάλυψη των αναγκών τους (π.χ υπνωτήρια, συσσίτια, λουτρά κ.ά). Παράλληλα η  δράση καταγράφει  τις συνθήκες διαβίωσης στο δρόμο, χαρτογραφεί τις περιοχές που διαβιούν άστεγοι κ.λ.π, λειτουργώντας ως εργαλείο σε ερευνητικές εργασίες, (ανα) διαμορφώνοντας   παράλληλα  τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος στη βάση των τρεχουσών αναγκών των αστέγων και του περιβάλλοντος όπου  διαβιούν.

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η ΚΛΙΜΑΚΑ από το 2001 καταγράφει και μελετά το φαινόμενο της έλλειψης στέγης διεξάγοντας έρευνες στο πεδίο. Η ερευνητική διαδικασία επικεντρώνεται κυρίως στα προβλήματα ψυχικής υγείας των αστέγων  («Ψυχικές διαταραχές και διπλή διάγνωση σε δείγμα αστέγων στην περιοχή της Αθήνας» -ΚΛΙΜΑΚΑ, 2001-κά)  καταγράφοντας και ερευνώντας την «ψυχοπαθολογία του δρόμου» καθώς και το ψυχοκοινωνικό προφίλ των αστέγων όπως και τα προβλήματα διαβίωσης στο δρόμο. («συνθήκες διαβίωσης στο δρόμο και το ψυχοκοινωνικό προφίλ των αστέγων» -ΚΛΙΜΑΚΑ, 2006-)

 Πιο πρόσφατες έρευνες αφορούσαν τη διαμόρφωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης  στην Ελλάδα της κρίσης, την εμφάνιση της νέας κατηγορίας αστέγων (neo-homeless)  κ.λ.π  («The configuration of homelessness in Greece during the financial crisis –KLIMAKA 2001), “Homelessness in Greece – 2012- An in-depth research on homelessness in the financial crisis”).

Συνεχιζόμενη παραμένει  η καταγραφή και η μελέτη του φαινομένου της έλλειψης στέγης  όπως αυτό διαμορφώνεται και διαφοροποιείται σύμφωνα με τις εξελίξεις σε θεσμικό, κοινωνικοοικονομικό κ.λ.π επίπεδο.

Τα αποτελέσματα των ερευνών παρουσιάζονται σε εθνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια (FEANSTA/EUROPEAN RESEARCH CONFERENCE) και αποτελούν τη βάση σχεδιασμού στρατηγικών για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο  του Προγράμματος παρέχεται εκπαίδευση σε επαγγελματίες της υγείας και των κοινωνικών επιστημών καθώς και σε εθελοντές σε θέματα που σχετίζονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις σύγχρονες  προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της έλλειψης στέγης, τη μεθοδολογία του streetwork κ.λ.π

Παράλληλα μέσα από εκδηλώσεις, καμπάνιες συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε Κ.Λ.Π,  επιδιώκεται η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το πρόβλημα της έλλειψης στέγης καθώς και των πολιτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ

 «Tο δικαίωμα στη στέγη είναι θεμελιώδες αλλά, όχι πάντα αυτονόητο…

Η διασφάλισή του μας αφορά όλους!»

Φυλλάδιο προγράμματος

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!