Taking too long? Close loading screen.
Select Page

Η ΚΛΙΜΑΚΑ δραστηριοποιείται τόσο στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε ένα πρώτο επίπεδο οι δράσεις και τα προγράμματα του φορέα στοχεύουν στην πολύπλευρη ενδυνάμωση των κοινωνικά αποκλεισμένων στις κατευθύνσεις: της υιοθέτησης ενεργού ρόλου απέναντι στη ζωή, της υπεύθυνης διεκδίκησης των δικαιωμάτων, της σταδιακής αυτονόμησης και της ισότιμης ένταξης στον κοινωνικό ιστό.

Απώτεροι στόχοι των δράσεων του φορέα αποτελούν: η ανάπτυξη του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, η ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης και απολαβής των κοινωνικών αγαθών, η προαγωγή της ψυχικής υγείας και η αύξηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Οι «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», είναι ένα Δίκτυο Κοινωνικών Δομών, το οποίο αναπτύχθηκε προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες ουσιαστικής επιβίωσης των κατοίκων του Δήμου Κέρκυρας.

Απευθύνεται σε:

 • Αστέγους
 • Σε ανθρώπους που απειλούνται από τον κίνδυνο έλλειψης στέγης ,ή και αποκλεισμού από την κατοικία
 • Σε ανθρώπους που διαβιούν στο όριο, ή και κάτω από το όριο της φτώχειας.

Η τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση και η αντιμετώπισή της, απαιτεί λύσεις βιώσιμες με παράλληλη ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της ενεργοποίησης τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και της κοινωνίας των πολιτών, σε κρίσιμα ζητήματα (όπως αυτό της ένταξης και της καλλιέργειας των συνθηκών άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού).

Παράλληλα, τα φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, είναι αναγκαίο να εκτιμηθούν και να αρθούν μέσα από τη δράση των τοπικών κοινωνιών με ανάπτυξη δράσεων προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες, ιδιαιτερότητες και αναγκαιότητες. Η ενεργοποίηση, λοιπόν, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας σε ζητήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι και κρίνεται αναγκαία ως δράση –πυλώνας αξιοποίησης της αλληλέγγυας οικονομίας και της ποιοτικής βελτίωσης του κοινωνικού κράτους.

Στο πλαίσιο αυτού του Δικτύου Κοινωνικών Δομών έχουν αναπτυχθεί, σε συνεργασία με το Δήμο Κέρκυρας, οι εξής Κοινωνικές Δομές: 

Φορέας λειτουργίας Κλίμακα:

 • Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων
 • Δομή παροχής συσσιτίου
 • Κοινωνικό φαρμακείο

Φορέα λειτουργίας Equal Society

 • Δημοτικός Λαχανόκηπος
 • Τράπεζα Χρόνου Φορέας Λειτουργίας: Equal Society
 • Γραφείο Διαμεσολάβησης

Η ΚΛΙΜΑΚΑ προωθεί μορφές κοινωνικής πολιτικής που στηρίζονται και υπηρετούν την αναπτυξιακή κοινωνική ένταξη και όχι απλά την αναδιανομή του πλούτου και τη φιλανθρωπία:

 • Κοινωνικό Παντοπωλείο

Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο διατίθενται: τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης χρησιμοποιημένα και μη, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ., είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd-dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού.

Σταματίου Δεσύλλα 6, 26610 49747, koin.pantopwleiokerkyras@gmail.com

 • Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων

Στο Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων παρέχονται: υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, κοινωνικές υπηρεσίες, διευθέτηση και υποστήριξη στη διεκπεραίωση κοινωνικο-προνοιακών και νομικών ζητημάτων), υπηρεσίες για τη φροντίδα προσωπικής υγιεινής, αγωγή υγείας (επιμόρφωση, ενημέρωση), χώροι ξεκούρασης & κοινωνικοποίησης, δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού.

Σολωμού 11, 26610 39907, kentro.ypodoxis.astegwn@gmail.com

 • Κοινωνικό Συσσίτιο

Στη Δομή Κοινωνικού Συσσιτίου παρέχονται γεύματα σε τουλάχιστον 100 άτομα ημερησίως, απόρους, αστέγους, άτομα που διαβιούν στο όριο, ή κάτω από το όριο της φτώχειας, τα οποία προμηθεύονται πλήρη, θρεπτικά γεύματα.

Σολωμού 11, 26610 39907, kentro.ypodoxis.astegwn@gmail.com

 • Δημοτικός Λαχανόκηπος

Μέσω του Δημοτικού Λαχανόκηπου δίνεται η δυνατότητα, ετησίως, σε τουλάχιστον 100 ανέργους ή/και άτομα που διαβιούν στο όριο, ή κάτω από το όριο της φτώχειας, να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους, μέσω της καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων. Παράλληλα, ένα μέρος της παραγωγής (10%) προωθείται προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Θέση Ποντή, 26610 49747, dim.laxanokipos_kerkyra@yahoo.gr

 • Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε άτομα, τα οποία έχουν ελάχιστη έως και μηδαμινή πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι κυρίως: άνεργοι, ανασφάλιστοι, άποροι, υπερήλικες, χαμηλοσυνταξιούχοι, άστεγοι, μετανάστες, μονογονεϊκές, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία κ.ο.κ.

Σολωμού 11, 26610 34170, koinfarm.kerkyra@gmail.com

 • Τράπεζα Χρόνου

Η Τράπεζα Χρόνου αποτελεί ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και αγαθών στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, χωρίς χρηματική αμοιβή, ενώ το περιεχόμενο των υπηρεσιών και τα αγαθά εξισώνονται από μία κεντρική μονάδα που χρεώνει και πιστώνει το λογαριασμό κάθε μέλους.

Γ. Θεοτόκη 61, 26610 21203, trapezaxronou.equal@gmail.com

 • Γραφείο Διαμεσολάβησης

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης αποτελεί έναν κομβικό πυρήνα διασύνδεσης των Κοινωνικών Δομών, αλλά και ένα σημαντικό σημείο πληροφόρησης, ενημέρωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων.

Γ. Θεοτόκη 61, 26610 21203, grafeiodiamesolavisis.equal@gmail.com

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!