Taking too long? Close loading screen.
Select Page

Σε δημοσίευση των επίσημων στοιχείων για τις αυτοκτονίες αναφορικά με το έτος 2018 προχώρησε πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) αναρτώντας αναλυτικά τα δεδομένα για τις αιτίες θανάτου (μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι θάνατοι που καταγράφονται επίσημα ως αυτοκτονίες) για ολόκληρο τον πληθυσμό. Σύμφωνα με αυτά, έπειτα από επεξεργασία που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών του Κέντρου Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, αναδεικνύεται μία αύξηση της τάξεως του 8,4% των αυτοκτονιών για το 2018, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αυτοκτονιών για το 2018 ανήλθε στους 567 θανάτους, έναντι του 2017, που είχαν καταγραφεί 523. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί έως και σήμερα στην Ελλάδα. 565 επίσημα καταγεγραμμένοι θάνατοι είχαν καταγραφεί το 2014. Κατά τα έτη 2011 – 2018  σημειώθηκαν τουλάχιστον 4.180 αυτοκτονίες.

Η υποκαταγραφή των αυτοκτονιών είναι δεδομένη σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.). Εκτιμάται πως κάθε αυτοκτονία ισοδυναμεί με τουλάχιστον 15 – 25 μη θανατηφόρες απόπειρες για τις οποίες δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία παγκοσμίως. Σε αυτήν την κατεύθυνση, γίνεται κατανοητό πως ο αντίκτυπος της αυτοκτονίας είναι πολύ μεγαλύτερος καθώς 567 αυτοκτονίες ισοδυναμούν με σχεδόν 11.000 απόπειρες αυτοκτονίας για το ίδιο έτος και πάνω από 6.000 άτομα που βιώνουν το πένθος μίας πρόωρης απώλειας ζωής, με σαφείς κοινωνικές, οικονομικές, ψυχικές συνέπειες στις ζωές τους.

Ο συνολικός αριθμός των επίσημα καταγεγραμμένων αυτοκτονιών αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Η δυσκολία να εξακριβωθεί η ύπαρξη πρότερης πρόθεσης για αυτοκτονία σε περιπτώσεις θανάτων όπως π.χ. τροχαίο ατύχημα, δηλητηρίαση (αλκοόλ, φαρμακευτικές και μη ουσίες), πνιγμός (χωρίς να είναι δυνατό να καθοριστεί η υποκείμενη αιτία αυτού), σε συνδυασμό με  το στίγμα που περιβάλλει την αυτοκτονία και τις   πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες που είναι ιδιαίτερα έντονες στην χώρα μας, δυσχεραίνουν τις διαδικασίες καταγραφής αυτοκτονιών και τις καθιστούν αφερέγγυες. Συχνά οι αυτοκτονίες μπορεί να καταγράφονται με διαφορετική κωδικοποίηση, με βάση το ταξινομικό ψυχιατρικό εγχειρίδιο της 10ης έκδοσης του ICD-10 (Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας), ως «θάνατοι ακαθορίστου προθέσεως (κωδικοί Y10-Y34), ως «άγνωστα αίτια θνησιμότητας» (κωδικοί R95-R99) ή/ και ως «βίαιοι θάνατοι» (V01-Y89) υποδηλώνοντας πως οι θάνατοι που οφείλονται σε αυτοκτονία είναι πολύ περισσότεροι από τους επίσημα καταγεγραμμένους.

Ειδικότερα σε σχέση με την τελευταία κατηγορία, τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υποδεικνύουν αισθητή αύξηση των θανάτων που ταξινομούνται στα «εξωγενή αίτια νοσηρότητας και θνησιμότητας- βίαιοι θάνατοι» (V01-Υ98) μέσα στους οποίους περιλαμβάνονται οι υποκατηγορίες «ατυχήματα», «πτώσεις» και «έκθεση σε καπνό, φωτιά και φλόγες». Σε όλες τις υποκατηγορίες που προαναφέρθηκαν, σημειώνεται μία ευδιάκριτη ανοδική πορεία από το 2016 και έπειτα, γεγονός που εγείρει προβληματισμούς σχετικά με τον αριθμό που αντιστοιχεί σε περιστατικά αυτοκτονιών. Άξια προσοχής είναι η αύξηση του αριθμού των θανάτων που οφείλονται σε «πτώσεις» (W00-W19) ο οποίος ήταν διπλάσιος σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρία έτη.

Το Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας έχει αναδείξει σταθερά το ζήτημα της υποκαταγραφής των αυτοκτονιών δεδομένου ότι η ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη της αυτοκτονίας εξαρτάται σημαντικά από τις ακριβείς διαδικασίες καταγραφής και αποτύπωσης των θανάτων. Η ακριβής πιστοποίηση των αιτιών θανάτου από τους αρμόδιους επιστήμονες και η διεξοδική διερεύνηση των εξωτερικών αιτιών και λογικών ακολουθιών των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτόν (π.χ. ύπαρξη προηγούμενων αποπειρών, αυτοτραυματισμών, σημειωμάτων αυτοκτονίας, προηγούμενη συμπεριφορά κλπ.) μπορεί να σταθεί αρωγός στην δημιουργία και εφαρμογή αξιόπιστων διαδικασιών καταγραφής και αποτύπωσης των θανάτων το οποίο συνιστά πρωτεύον συστατικό ανάπτυξης δράσεων και ανάληψης στρατηγικών πρωτοβουλιών σε επίπεδο προληπτικών παρεμβάσεων.

Τέλος, η πρόληψη της αυτοκτονίας και των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών απαιτούν την ανάληψη στρατηγικών πρωτοβουλιών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής πολιτικής, της πολιτικής της υγείας, της εργασίας και συνεπώς η ανάγκη θεμελίωσης μιας εθνικής στρατηγικής πρόληψης της αυτοκτονίας που θα αντανακλά τις νέες ανάγκες και βασικές προτεραιότητες του πληθυσμού συνιστά μείζον ζήτημα προστασίας της ανθρώπινης ζωής και προάσπισης του δικαιώματος της υπόστασής της σε ένα πλαίσιο ψυχικής υγείας.

Το σύστημα ερευνητικής καταγραφής της ΚΛΙΜΑΚΑ και του Κέντρου Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών, θα προχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ανάλυση και παρουσίαση των στοιχείων που δημοσιεύτηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ όπως και των δεδομένων που προέρχονται από τις καταγραφές του Παρατηρητηρίου για το ίδιο έτος.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!