13 Ιουλίου 2018 Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών - Δικτύου Πληροφόρησης & Καταγραφής του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας (τα οποία επισημαίνεται ότι δεν αποτελούν πλήρη καταγραφή), το μήνα Ιούνιο παρατηρήθηκε αύξηση των...