Select Page

Το 2010 υπεγράφη Μνημόνια Συνεργασία μεταξύ της ΚΛΙΜΑΚΑ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ψυχιατρική υποστήριξη κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών, με χρήση Τηλεψυχιατρικής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δεινομάχη», το οποίο υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2013-2015 με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, υλοποιήθηκαν εξειδικευμένες παρεμβάσεις με στόχο την ενδελεχή μελέτη των αναγκών των κρατουμένων γυναικών κατά την είσοδό τους, καθώς και κατά την κράτησή τους στη φυλακή, την πληρέστερη ανταπόκριση στις ψυχιατρικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες τους με έμφαση στην πρόληψη των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών, καθώς και τη δημιουργία ενός πλαισίου ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται μετά την αποφυλάκιση.

Εκτός της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο Κατάστημα Κράτησης, υλοποιούνται κύκλοι σεμιναρίων για τους εργαζόμενους τους Καταστήματος Κράτησης, καθώς και τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Χρήση Τηλεψυχιατρικής στις Φυλακές

Δεδομένων των πολυδιάστατων και αυξημένων αναγκών των κρατουμένων και απουσία επαρκούς δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η ΚΛΙΜΑΚΑ κατάρτισε το 2010 μια πρόταση για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε Κατάστημα Κράτησης με χρήση Τηλεψυχιατρικής.

 1. Επιλογή καταστήματος για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος

Η πρώτη εφαρμογή του προγράμματος είναι προτιμότερο να υλοποιηθεί σε ένα σχετικά απομακρυσμένο κατάστημα, γεγονός το οποίο θα εξυπηρετεί ένα διττό στόχο: αφενός σε ένα αποκεντρωμένο κατάστημα κράτησης είναι δυσκολότερη η πρόσβαση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και αφετέρου, η απόσταση δεν θα πρέπει να είναι απαγορευτική για τις επισκέψεις που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν για την εισαγωγή του προγράμματος.

 1. Ενημερωτικές συναντήσεις με τη Διεύθυνση και το Συμβούλιο της Φυλακής

Κατόπιν της επιλογής του καταστήματος, θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις, αρχικά με την Διεύθυνση και εν συνεχεία με το Συμβούλιο της Φυλακής, προκειμένου να παρασχεθεί πλήρης ενημέρωση σχετικά με τον φορέα υλοποίησης, τους στόχους και τα μέσα υλοποίησης του προγράμματος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος, να διασφαλιστεί η συνεργασία του προσωπικού της φυλακής. Σε προγραμματισμένη συνάντηση και σε συνεργασία με το Συμβούλιο της φυλακής, ενημερώνεται τμηματικά ολόκληρο το προσωπικό του καταστήματος (κοινωνική υπηρεσία, ψυχολογική υπηρεσία, σωφρονιστικοί υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί των Σ.Δ.Ε.).

 1. Καταγραφή του πληθυσμού και των αναγκών

Η παροχή υπηρεσιών, στην οποία προσβλέπει το εν λόγω σχέδιο, αφορά στην εξατομικευμένη προσέγγιση της κάθε περίπτωσης και στην αντιμετώπιση κοινών αναγκών, τόσο των κρατουμένων όσο και του προσωπικού. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται, σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία, λεπτομερής καταγραφή του πληθυσμού, με στόχο την εναρμόνιση και το σχεδιασμό εστιασμένων παρεμβάσεων.

 1. Διαμόρφωση χώρου τηλεδιάσκεψης και εγκατάσταση εξοπλισμού

Ο χώρος, στον οποίο θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, θα πρέπει να είναι προσβάσιμος από όλους, να εξασφαλίζει την αίσθηση της ιδιωτικότητας, ενώ ταυτόχρονα να δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης από εξωτερικό παρατηρητή και να επιτρέπει την διενέργεια ομάδων.

 1. Εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος τηλεψυχιατρικής

Προβλέπεται η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην χρήση του συστήματος. Οι τελικοί χρήστες της υπηρεσίας πρέπει να γνωρίζουν πώς να ξεκινούν μια τηλεδιάσκεψη εύκολα και γρήγορα. Θα καλυφθούν θέματα όπως:

 • Πώς προγραμματίζουμε μια τηλεδιάσκεψη
 • Πώς σιγούν ή ενεργοποιούνται τα μικρόφωνα
 • Πώς ρυθμίζεται ο ήχος
 • Πώς ρυθμίζεται η θέση της κάμερας
 • Πώς αποσυνδέονται οι κλήσεις
 • Πώς και από πού ζητά και δέχεται βοήθεια ο χρήστης των υπηρεσιών

Παροχή ψυχιατρικών και ψυχολογικών υπηρεσιών

Η τακτική ατομική ψυχιατρική παρακολούθηση των κρατουμένων θα πραγματοποιείται κατόπιν προκαθορισμένων ραντεβού, παρουσία ψυχολόγου του καταστήματος (αν αυτό είναι επιθυμητό) και η ηλεκτρονικά συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή θα χορηγείται από το αρμόδιο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Παρομοίως, το προσωπικό του καταστήματος, εφόσον διαμένει σε απομακρυσμένη περιοχή όπου δεν υπάρχει ψυχιατρική και ψυχολογική κάλυψη, θα μπορεί να λαμβάνει ατομική ψυχιατρική και ψυχολογική φροντίδα κατόπιν ραντεβού. Σε περίπτωση επείγοντος, καθώς και σε περίπτωση διεγερτικού κρατούμενου θα εξασφαλίζεται η παρουσία φυλακτικού προσωπικού. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες αφορούν:

 • Screening κατά την είσοδο στη φυλακή
 • Ψυχιατρική παρακολούθηση, θεραπεία και συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια της κράτησης
 • Ατομική ψυχολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της κράτησης και πριν την αποφυλάκιση
 • Ψυχολογική υποστήριξη και ομάδες κρατουμένων
 • Παρέμβαση σε περίπτωση επειγόντων (π.χ. απόπειρα αυτοκτονίας)
 • Δυνατότητα επισκεπτηρίων μέσω τηλε-επισκέψεων
 • Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του καταστήματος για έναρξη των διαδικασιών επανένταξης πριν την αποφυλάκιση
 • Συνέχεια στην ψυχιατρική παρακολούθηση και στην ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση αποφυλακισμένων με επαφές πρόσωπο με πρόσωπο στην υπηρεσία μας

Από την έναρξη της λειτουργίας του το ιατρείο Τηλεψυχιατρικής στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών έχει δεχθεί 2228 επισκέψεις από 816 κρατούμενες.

Ψυχοκοινωνικό Προφίλ Κρατούμενων Γυναικών (PDF)

 

 

 

Pin It on Pinterest