Μ.Κ.Ο. Κλίμακα

Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου), με δραστηριότητες που στοχεύουν τόσο στην διάθεση υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί μονάδες ψυχικής υγείας με τη μορφή οικοτροφείων, ξενώνων, προστατευμένων διαμερισμάτων, κινητών μονάδων και κέντρων ημέρας. Παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και αποκατάστασης των ατόμων που πάσχουν.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ιδρύθηκε το 2000 και είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, ταγμένος στη βελτίωση της ζωής των ψυχικά πασχόντων καθώς και των οικογενειών τους.

Με κύριο άξονα τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, η ΚΛΙΜΑΚΑ, αναπτύσσει δράσεις για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων και των επιπτώσεων του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καθώς και άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο μέσα από ποικίλες πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, προγράμματα παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, διακρατικές συνεργασίες, αποστολές ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ προσφέρει υπηρεσίες ιατρικές, ψυχοκοινωνικές, ειδικής υποστήριξης και φροντίδας σε άτομα και ομάδες ευπαθείς με πολλαπλά προβλήματα που χρήζουν συστηματικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης. Συμβάλλει στον περιορισμό των ανισοτήτων, στις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στα δημόσια αγαθά, στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.

Πρόσφατα Νέα

Δείτε όλα τα Νέα
1donation-icon1__

Δωρεά – Χορηγία

Σήμερα μεγάλος αριθμός ευαισθητοποιημένων και ενεργών πολιτών αλλά και εταιρείες, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στηρίζουν, είτε με προσφορά υπηρεσιών είτε με χορηγίες, δράσεις κοινωνικής ωφέλειας που υλοποιούνται από Μ.Κ.Ο.

ΚΑΝΤΕ ΔΩΡΕΑ